Contact Us

Preregister

Mihi / Welcome

Tūi!
Tuituia te heke!
Tuituia te kaho tū!
He ariki tauira...
Tuia au i runga – tuia ai i raro
Te kōrero: te wānanga hō!
Tuituia te muka tangata
Ka rongo te ao!  Ka rongo te pō!
Ngā kura i tangihia; ngā maimai aroha –
Ki a rātou kua mene ki te Pō;
Ki a tātou e kawe nei i ā rātou tinkanga, i a rātou taonga, i ā rātou mātauranga taketake –
Nau mai!  Piki mai!
Hau!

Kia tau iho ngā manaakitanga o Te Wāhi Ngaro ki runga ki te Kīngi Māori, tōna whare Ariki, ki ngā mana, ngā reo, ngā tini kārangarangatanga,
Ko Te Whare Wānanga o Waikato e tū mai nei,
‘Ko te Tangata’ te tohu
Tīhei mauri ora !!
Waikato te iwi; Waikato te awa;
Taupiri te maunga; Tainui te waka.
Ko Te Whare Wānanga o Waikato e tū mai nei
Ko te tino kaupapa he hora mātauranga ki te ao.
KŌKIRI!