Contact Us

Preregister

Mihi / Welcome

Tuia i runga, tuia i raro
ka rongo te Poo, ka rongo te Ao
I te koorero, i te waananga
Kei te waanangananga te Poo
Kei te waanangananga te Ao
Tuia ki te Paki o Matariki
Whano, Whanake
Haumi e, hui e, taiki e.

Ko ngaa kupu a Tawhiao ka kohi ake
Kei ngaa toopito katoa o te Ao,
ooku nei hoa, ko te Huumeka,
te Parakemete me te Kamura.

Kei ngaa piitau whakarei o te maatauranga
Kei ngaa piitau whakarei o te rangahau
Haere mai ki au, ki a Tiiwai, ki a Te Ao Katoa.

Kawea mai ngaa koutou raukura
kua ngahoro mai i te puhirere o ō  koutou waka
hei pikau maaku, maa te pouwaru o te motu.

Haere mai te pahii tauaa o te ao,
ki te whare o Potatau.
Kia ringitia koutou ki te rehurehua a Uruao.
Me he kupu arahi ooku,
whakapumautia ngaa akoranga a taapopokatea,
kia mau ki te Ture, kia mau ki te Whakapono
Engari anoo ia ko te mea nui kia mau ki te Aroha
Hei aha te aha, hei aha te aha, paimarire ki a koutou.

Kiingi Tuheitia Potatau Te Wherowhero VII.

 

Bind the heavenly realms, and the earthly realms
The night resonates, so too the day, to the sound
of discourse and deliberation
tis the intense conferencing of night
tis the intense conferencing of day
bind to the Royal Crest of Te Paki o Matariki
Advance and develop
Let us unite with a single purpose.

I  recall the words of King Tawhiao
My friends will come from all corners of the earth,
they are the Shoe makers,
the Black Smiths and the Carpenters.

To the Education Scholars
And the Research Scholars
Welcome in the name of the High Priests Tiiwai and Te Ao Katoa.

Bring forth your loved ones that
Have fallen from the sacred prow of your canoe
So that I may honour them, the widow of this land

Welcome to you the band of marching Warriors of the world
to the home of Potatau.
May you be endowed with the teachings of Uruao.
I offer my words of encouragement,
Uphold the teachings of your wise elders,
hold fast to the Lore, hold fast to Faith
But the greatest of all, hold fast to Love
Forsake all else, forsake all else, let peace preveil.

Kiingi Tuheitia Potatau Te Wherowhero VII